Skip to main content

Qatar

Submitted by administrator on Thu, 08/04/2016 - 14:50

Qatar Contact Details

S.N Name Branch
1 Umakanta Chaudhary Najma
2 Dhruba Khatri Sanaiya
3 Rajeev Mandal Sanaiya
4 Baburam Pandey Sanaiya
5 Suraj Adhikari Muaither
6 Krishna B. Roka sanaiya
7 Rudra Tandan Salwa road
8 Narendra B. Thapa Muaither
9 Sagar Karki Rayyan
10 Ananda Tandan Dream -Sanaiya
11 Bikash Lamsal Algharafa
12 Chitra Bahadur Kunwar Grandmall
13 Madhav Bhusal Alkhor
14 Dipesh Parajuli Sanaiya
15 Bhimnidhi Regmi Alkhor
16 Nagindra Chamlagai Muaither
17 Mohamad Ali Grandmall
18 Diwakar Wasti Safarimall
19 Anita Shrestha Plaza Mall
20 Hem Raj Poudel Mumtaza
21 Krishna Kumar Saru Plaza Mall
22 Suman Prasad Kafle Sanaiya
23 Pooja Burma Thapa Azizia
24 Saroj Poudel New sanaiya
25 Ganesh Marasinee Meesaieed
26 Govinda Malla Sanaiya
27 Aftab Alam Ansari Sanaiya
28 Saroj B K Azizia

Contact Details

Ghantaghar, Jame Market

Kathmandu, Nepal
Post Box No. : 15142 KPC : 171
Phone No. : 977-1-5354192
E - mail : info@ctcooperative.com
website : www.ctcooperative.com

 

 

 

 

 

 


Copyright © 2016 - City Express Savings & Credit Cooperative. All rights reserved.
Design by ATime Technologies